URMĂREȘTE-NE PE: facebook twitter google+ youtube
ȘTIRI DE ULTIMĂ ORĂ

Regulament oficial de participare la concursul de articole

 • Art.1. Organizator

  Concursul de articole despre poker este organizat și desfășurat de www.onlinepoker.ro (numit în continuare „Organizator”). Participanții (persoanele vorbitoare de limbă romană cu vârsta de peste 18 ani, cât și cititorii www.onlinepoker.ro care au dreptul de a vota prin like-uri nominalizații în concurs) sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare ”Regulament Oficial”). Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmând că astfel de modificări să intre în vigoare cel puțin 24 de ore după anunțul în prealabil al participanților și cititorilor. www.onlinepoker.ro. Participanții vor fi înștiințați prin email sau telefon, iar publicul prin intermediul paginii web pe care este publicat prezentul regulament.

 • Art. 2. Aria de desfășurare

  Concursul se desfășoară pe pagina oficială Facebook a site-ului OnlinePoker.ro Concursul este activ pentru cetățenii români domiciliați în Romania sau cu domiciliu în străinătate, și cetățenii străini vorbitori de limbă romană domiciliați în România sau cu domiciliu în străinătate.

 • Art.3. Perioada de desfășurare

  Concursul se desfășoară în fiecare săptămână și constă din 3 faze. (vezi art.5.2.)

 • Art.4. Condițiile de participare
  Concursul este deschis oricărei persoane care îndeplinește următoarele condiții:

  • a atins vârsta de 18 ani.
  • a completat formularul de participare de pe pagina concursului.
  • Este de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicată concursului, în cazul în care este desemnat ca fiind unul dintre câştigătorii competiţiei.
  • Confirmă că a citit şi a înţeles prezentul Regulament Oficial şi că este de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile precizate de acesta.
  • a citit si acceptat Termenii si Condițiile site-ului.

  Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate, necorespunzătoare sau incomplete în completarea datelor personale şi în cazul în care Organizatorul consideră că a fraudat.

 • Art.5. Mecanismul Concursului
  Utilizatorii vor afla despre concurs din secţiunea Concurs de pe site-ul www.onlinepoker.ro, precum şi din banner-ele online și mesajele de promovare a acestuia pe rețelele sociale. Utilizatorul va trebui să completeze corect şi să trimită formularul de Concurs. Câştigătorii vor fi desemnaţi prin acumularea de like-uri. Organizatorul va oferi un premiu bănesc câștigătorului.

  • Art.5.1 Descriere Concurs
   Concursul are următorul principiu de funcționare:
   Concurenții trebuie să trimită articole originale despre poker de aproximativ 500 de cuvinte pe www.onlinepoker.ro/concurs-articole/.Concurenții trebuie sa adune like-uri. Se interzice categoric copy-paste-ul și plagiatul. Pentru desemnarea câștigătorului se vor aduna like-uri/retweet-uri pe următoarele rețelele sociale: Facebook. Cel care va acumula cele mai multe like-uri va câștiga premiul bănesc de 200RON.În cazul in care vor fi 2 sau mai mulți concurenți vor acumula același număr de like-uri premiul bănesc va fi împărțit între câștigători.
  • Art5.2 Derulare Concurs
   Concursul se desfășoară în fiecare săptămână și constă din 3 faze.
   În prima fază se acceptă articolele pentru o ediție nouă a concursului începând de luni ora 0:00 până duminică ora 24:00.
   În a doua fază articolele care au trecut criteriile de participare și anti plagiat (vezi art.4. și art.5.1. ) se postează luni (saptamana urmatoare, în cursul zilei) iar cititorii le pot vota până duminica ora 24.00.
   În a treia fază, care are loc în a treia zi de luni după începerea Concursului (peste două săptămâni) se desemnează câștigătorul. Desemnarea câștigătorului se face pe site-ul www.onlinepoker.ro și pe pagina Facebook. Prelungirea Concursului (daca va fi cazul) va fi anunțată pe Pagina de Concurs din site.
 • Art.6. Desemnarea şi anunţarea câştigătorului
  Câștigătorul va fi anunțat in fiecare luni după ora 12:00 pe site-ul www.onlinepoker.ro la pagina Concurs și categoria aferentă Concursului ce face obiectul prezentului regulament. Organizatorul va face public numele câștigătorului, precum și câștigul acestuia, prin intermediul site-ului www.onlinepoker.ro. Câștigătorul va fi anunțat si prin email si/sau telefon.
 • Art.7. Predarea Premiului
  • 7.1. Premiul obținut va fi comunicat pe website. Câştigătorului i se va aduce la cunoştinţă rezultatul concursului la sfârşitul acestuia şi va fi contactat telefonic sau prin e-mail la finalul concursului în baza datelor furnizate, pentru a i se comunica modalitatea de a intra în posesia premiului.
  • 7.2. Premiul (suma de 200 RON) va fi transmis câștigătorului prin intermediul transferului de bani utilizând una dintre următoarele opțiune de plată: transfer bancar, paypal, portofele electronice skrill sau neteller.
  • 7.3. Organizatorul va ține la dispoziția sa premiul obținut, pe o perioadă de 5 zile lucrătoare de la data organizării concursului în cazul în care nu a primit nici un răspuns de la câștigător după contactarea acestuia.
  • 7.4. În cazul în care câştigătorul nu trimite în 5 zile lucrătoare informaţiile solicitate de Organizator sau dacă a furnizat date de contact eronate / incomplete, premiul se va acorda, în ordine, următorului utilizator participant care s-a clasat pe poziția a doua după numărul de like-uri acumulate.
  • 7.5. La cererea expresă și argumentată a câștigătorului, Organizatorul poate ține la dispoziția acestuia Premiul obținut o perioadă de maximum 30 de zile de la data încheierii concursului.
  • 7.6.Orice premiu neridicat sau nerevendicat în termen de 30 de zile de la finalizarea concursului, se anulează, orice solicitare ulterioara acestui termen fiind nulă de drept.
  • 7.7.Organizatorul este exonerat de răspundere în cazul indicării unor adrese greșite, informații de contact, adresa email, telefon, cod poștal, în acest caz răspunderea revenind integral celui care s-a înscris.
  • 7.8.Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţării răspunsurilor din motive care nu ţin de el.
  • 7.9.Câştigătorii vor primi pe e-mail toate informaţiile legate de ridicarea premiului. Câştigătorul va prezenta Organizatorului o copie scanată a buletinul sau cartea de identitate.
 • Art.8. Taxe și impozite
  Organizatorul concursului nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de premiul oferite, cu excepția (eventual) a impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să îl calculeze, să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.
 • Art.9.Protecția datelor personale
  In conformitate cu legislația in vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice numele câștigătorului în cadrul acestui concurs. Câștigătorul va fi anunțat pe site-ul www.onlinepoker.ro în fiecare luni după ora 12:00.
  Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajează sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/ câștigătorilor la prezentul concurs și sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației in vigoare.
  Participanții la concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14) si dreptul de opoziție (art. 15).
  Prin simpla participare la concurs si trimiterea datelor personale la Organizator, sau prin comunicarea datelor personale pe site-ul www.onlinepoker.ro, participanții sunt de acord ca datele lor sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de către acesta, pentru a informa participanții cu privire la noi informații, știri, oferte, promoții, campanii publicitare si de marketing. La cererea expresa, in scris, a participanților, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.
 • Art.10. Încetarea Concursului
  Prezentul concurs poate înceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv in cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul concurs.
 • Art.11. Litigii
  Eventualele litigii având ca părți pe Organizatorul concursului și un participant la concurs vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi soluționate de instanță competența teritorial de la sediu social al Organizatorului. Legea aplicabilă este legea română.
 • Art.12.Dispoziții Finale
  Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condițiilor prezentului Regulament Oficial.